Cine suntem

Asociaţia Română de Cancere Rare - ARCrare a fost înfiinţată în luna iunie 2011 din dorinţa de a reprezenta persoanele afectate de cancere rare din România, a familiilor lor şi a specialiştilor implicaţi în diagnosticarea și tratarea lor.
Este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, membră a Alianței Naționale pentru Boli Rare din România.
Viziunea:
O lume în care persoanele afectate de cancere rare au acces real și egal la informații, diagnosticare precoce și tratament corespunzător și sunt integrate în comunitate.
Misiunea:
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de cancere rare, prin facilitarea accesului la servicii socio-medicale și educaționale corespunzătoare.
Valorile:
 • Prioritatea interesului pacienților: asociația are îndatorirea de a considera interesul pacienților care suferă de boli rare mai presus decât orice alt interes.
 • Profesionalism: membrii asociației au obligația de a-și îndeplini atribuțiile cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.
 • Cooperare și parteneriat: prin construirea de parteneriate puternice și de durată putem asigura progresul, furnizarea de servicii de înaltă calitate și obținerea unor rezultate mai bune.
 • Implicare și acțiune: pentru că numai așa putem aduce o schimbare și putem contribui la crearea unui viitor mai bun pacienților pe care-i reprezentăm.
 • Responsabilitate: față de serviciile furnizate, față de beneficiarii noștri, față de parteneri și responsabilitatea de a acționa corect.
 • Integritate
 
Obiectivele asociației sunt:
 • Dezvoltarea unei reţele naţionale formată din pacienţi, specialişti, comunităţi şi instituţii publice;
 • Organizarea de campanii de informare şi activităţi de consiliere privind cancerele rare;
 • Colaborarea cu organizaţii şi persoane private din ţară şi străinătate;
 • Furnizarea de servicii de educaţie continuă;
 • Facilitarea accesului pacienţilor afectaţi de cancere rare la medicaţie modernă;
 • Sprijinirea şi orientarea organizaţiilor noi;
 • Îmbunătăţirea  colaborării cu specialiştii implicaţi în diagnosticarea şi managementul cancerelor rare;
 • Stimularea cercetării ştiinţifice, pentru identificarea şi implementarea celor mai eficiente terapii şi metode de îngrijire;
 • Influenţarea structurilor administrative şi economice în vederea adoptării de decizii responsabile faţă de viitorul pacienţilor afectaţi de cancere rare;
 • Sensibilizarea populaţiei faţă de problemele copiilor şi adulţilor afectaţi de cancere rare;
 • Promovarea măsurilor de diagnostic precoce prin metode specifice în funcţie de boală.

 

DATE DE CONTACT:
Asociația Română de Cancere Rare – ARCrare
Adresa: Str. 22 Decembrie 1989, nr.5, Zalău, Sălaj.
Persoană de contact: Dorica Dan
English